Wachten

Dit is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker.

Burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, riep in januari van dit jaar dat er een Minister voor Vluchtelingenzaken zou moeten komen. Dat zou een minister moeten zijn met in de portefeuille ‘alles wat te maken heeft met de komst van vluchtelingen’.

Ik verwijs nu naar deze uitspraak van Van Aartsen, omdat de begrippen vluchteling en asielzoeker steeds maar weer als synoniem voor elkaar worden gebruikt, terwijl er een groot en bovendien juridisch verschil tussen die twee bestaat. Dat voor de gemiddelde Nederlander niet duidelijk is dat dát verschil er is komt ook omdat zowel de media als een aantal politici het steeds over vluchtelingen hebben, terwijl zij asielzoekers bedoelen.

Een vluchteling is – kort gezegd – iemand die in zijn land van herkomst heeft te vrezen voor vervolging vanwege zijn ras, geloof, politieke overtuiging, nationaliteit of seksuele geaardheid en die dáár geen bescherming tegen die vervolging kan krijgen. Iemand is pas een vluchteling nadat dat is vastgesteld, oftewel nadat aan iemand – vanwege één van deze redenen – asiel is verleend. In Nederland beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of iemand vluchteling is.

“Vluchteling” is dus een juridische kwalificatie.

Een asielzoeker is iemand die op zoek is naar asiel. Dus een vreemdeling die in Nederland een asielverzoek indient is een asielzoeker en dat blijft hij totdat op dat verzoek is beslist door de IND. Als de aanvraag door de IND wordt afgewezen en de rechter die afwijzing vervolgens bevestigt, is deze vreemdeling een ‘uitgeprocedeerde asielzoeker’. Op geen enkel moment is deze vreemdeling een vluchteling geworden.

Kortom: iedere vluchteling is een asielzoeker geweest, maar niet iedere asielzoeker is of zal een vluchteling worden.

Als we de discussie over de ‘vluchtelingenproblematiek’ zuiver willen houden, zullen we ook de juiste begrippen moeten hanteren. Het begint tenslotte met taal.

Meer in deze categorie:
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Hihiwiwi

Hihiwiwi

What has been seen, cannot be unseen. Twittert als @Hihiwiwi

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.